Trustees

Dr. Subhash Mehta

Dr. Ramesh S. Dumbre

Dr. Pradeep Sharma

Dr. Sudhir J. Kothari

Dr. Shrihari Dhorepatil

Dr. Satish Malegaonkar

Dr. Prafulla Pradhan

Dr. Jyotsna Kulkarni

Dr. Sanjay Devadhar

Dr. Jaisingh Shinde

Dr. Raghunath Godbole

List of Office Bearers

Year President Secretary Treasurer
1975-1976 K. C. Gharpure M. Y. Bapaye --
1976-1977 R. Ganguly A. M. Thakar --
1977-1978 M. J. Joshi N. F. Bafana Sampat Pungaliya
1978-1979 M. J. Joshi N. F. Bafana Sampat Pungaliya
1979-1980 C. J. Munot N. F. Bafana Sampat Pungaliya
1980-1981 C. J. Munot S. D. Mehta Madan Senapati
1981-1982 B. J. Amin S. D. Mehta Madan Senapati
1982-1983 Narang / S. D. Mehta P. V. Bokil Ramesh S. Dumbre
1983-1984 M. Y. Bapaye P. V. Bokil Ramesh S. Dumbre
1984-1985 P. V. Bokil Sateesh M. Karnik Satish R. Malegaonkar
1985-1986 Soni Sudhir J. Kothari Satish R. Malegaonkar
1986-1987 S. G. Deshpande Sudhir J. Kothari Satish R. Malegaonkar
1987-1988 Sampat Pungaliya V. S. Patil Anil Thakar
1988-1989 V. S. Ambike V. S. Patil Anil Thakar
1989-1990 Sateesh M. Karnik V. S. Patil Anil Thakar
1990-1991 Sudhir J. Kothari Sanjay Kulkarni Anil Thakar
1991-1992 Ramesh Dumbre Jyotsna Kulkarni Anil Thakar
1992-1993 V. S. Patil Raghunath Godbole Sharad Kankalia
1993-1994 Anil Thakar Raghunath Godbole Sharad Kankalia
1994-1995 Subash Behere R. B. Jathar Sharad Kankalia
1995-1996 Sanjay Kulkarni R. B. Jathar Sanjeev Patwardhan
1996-1997 A. N. Mahajan Shreehari Dhore-Patil Sanjeev Patwardhan
1997-1998 Madan Senapati Shreehari Dhore-Patil Sanjeev Patwardhan
1998-1999 R. B. Jathar Sanjeev Patwardhan Jaising Shinde
1999-2000 Raghunath Godbole Rajiv Jagtap Mukund Joshi
2000-2001 Shreehari Dhore-Patil Pradeep Sharma Rajiv Jagtap
2001-2002 Jaisingh Shinde Arun Jamkar Dilip Lunkad
2002-2003 Sanjeev Patwardhan Mukund Joshi Arun Jamkar
2003-2004 Jyotsna Kulkarni Sanjay Deshmukh Pradeep Sharma
2004-2005 Mukund Joshi Sanjay Devadhar Sanjay Deshmukh
2005-2006 Arun Jamkar Dilip Lunkad Sanjay Devadhar
2006-2007 Pradeep Sharma Shailesh Puntambekar Sanjeev Datye
2007-2008 Sanjay Deshmukh Shailesh Puntambekar Sanjeev Datye
2008-2009 Sanjay Devadhar Sanjeev Datye Ramchandra Taware
2009-2010 Satish Malegaonkar Shashank Shah Ajay Gupta
2010-2011 Sanjeev Datye Ramchandra Taware Ajay Gupta
2011-2012 Dilip Lunkad Ajay Gupta Shailesh Puntambekar
2012-2013 Ramchandra Taware Suhas Date Nitin Deshpande
2013-2014 Shailesh Puntambekar Nitin Deshpande --
2014-2015 Ajay Gupta Prafulla Pradhan Pravin Lohote
2015-2016 Ajay Gupta Sidharth Dubhashi Prafulla Pradhan
2016-2017 Prafulla Pradhan Mahesh Thombare Arun Fernandes
2017-2018 Siddharth Dubhashi Arun Fernandes Mahesh Thombare
2018-2019 Mahesh Thombare Sanjay Kolte Satish Pattanshetty
2019-2020 Satish Pattanshetty Mandar Doiphode Chetan Mhaske
2022-2023 Chetan Mhaske Bharat Dikshit Shivmurti Khandalkar
2023-2024 Mandar Doiphode Prafulla Tamaskar Bharat Dikshit